Song sinh nắm song quyền

08:30 16/08/2006

Ngày 10/7/2006, Tổng thống Ba Lan đã đề cử người anh sinh đôi của mình, Chủ tịch đảng Luật pháp và Công bằng Jaroslaw Kaczynski, làm Thủ tướng. Hiếm khi trong lịch sử chính trường thế giới hiện đại lại có một tình huống như thế, khi những chức vụ cao nhất quốc gia lại nằm trong tay một cặp anh em sinh đôi.

Ý kiến bạn đọc