Nhiếp ảnh gia, đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc Lê Thanh Hải:

Rất nhiều người làm hoen ố nghệ thuật

10:27 18/07/2010

Chúng tôi muốn dành chuyên mục này để chia sẻ những quan niệm về cái đẹp, về nghệ thuật… của những nghệ sỹ, những người đang trực tiếp can dự vào đời sống nghệ thuật hiện tại. Và cuộc tranh luận đôi khi sẽ trở nên gay gắt, có khi hơi cực đoan, nhưng chắc chắn tiêu chí của nó là nhằm đưa ra những kiến giải, những ý tưởng chân thành mong nghệ thuật phát triển và đời sống nghệ thuật lành mạnh hơn.

Ý kiến bạn đọc