Phạm Cao Củng: Thuở vào nghiệp văn

23:46 03/02/2016

Nhà văn - nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan nhận định: “Trong các tiểu thuyết trinh thám của Thế Lữ, Bùi Huy Phồn và Phạm Cao Củng, chỉ có tiểu thuyết của Phạm Cao Củng là có phần đặc sắc hơn”.

Ý kiến bạn đọc