Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tuần Châu, Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu chiến binh Đoàn tầu Không số Việt Nam:

Phải biết dừng lại…

16:35 25/04/2009

Ông Đào Hồng Tuyển tâm sự: "Lúc ấy tôi mới biết nước mắt nó chảy vào trong nó cay đắng đến mức nào, nó đau đớn đến mức nào. Và ngay lập tức mình nghĩ rằng, nguyên nhân tại sao mình phải sống như thế này? Hà cớ gì? Vì nghèo! Vì nghèo thôi, vì nghèo mà phải như thế này. Cũng chính đêm đó là đêm đưa mình vào đời, mình quyết định mình phải làm giàu..."

Ý kiến bạn đọc