PGS – TS Trần Ngọc Vương: Ngụy thiện cũng vừa phải thôi, không thì ai chịu được!

10:30 15/03/2012

"Không có quyền lực nào không có phương diện ngụy thiện, không có một quyền lực nào lại không ngụy thiện và vấn đề là đến mức độ nào thì người ta chịu được, xã hội chịu được…", PGS - TS Trần Ngọc Vương, phân tích.

Ý kiến bạn đọc