Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An: Muốn làm cán bộ, phải có dũng khí

14:00 19/04/2012

Không phấn đấu để thêm danh lợi mà chỉ đơn giản luôn luôn cố gắng làm mọi điều mà mình cho là tốt nhất đối với quê hương Hội An, đó là điều tâm niệm sâu sắc nhất mà ta có thể cảm nhận được khi tiếp xúc với ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An.

Ý kiến bạn đọc