Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An: Không chắc thì không làm

09:30 15/07/2008

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An nói: Nếp sống yên bình ở Hội An tạo cho con người ở đây cái tính không thích mạo hiểm, người ta chỉ làm những gì người ta biết chắc. Tôi làm lãnh đạo chủ chốt ở đây đã 13-14 năm, từ Chủ tịch đến bây giờ làm Bí thư, nhưng tôi chưa thấy có trường hợp nào ở Hội An bị phá sản. Bí quyết đơn giản là cái gì không chắc thì không làm.

Ý kiến bạn đọc