Ông Bí thư tỉnh uỷ và câu chuyện về cái chết của “cậu Vàng”

17:00 28/08/2007

Có thể nhiều người chưa biết tên ông, nhưng đối với tôi và những ai đã sống, chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng những năm đầu giải phóng thì đều biết, đều yêu mến và kính trọng ông.

Ý kiến bạn đọc