Nữ sĩ Xuân Quỳnh: Chân thành trước hết

14:05 31/05/2012

Trong một cuộc quây quần trò chuyện của mấy người bạn, trong đó có Xuân Quỳnh, đang vui, một người bạn đọc to câu thơ “Súng là tình nghĩa, đạn là lương tâm”. Mọi người cười. Xuân Quỳnh cũng cười. “Câu thơ của ai nhỉ?”, có người hỏi. Anh bạn kia chi vào Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh nói át đi: “Thì hồi ấy các ông cũng viết như thế, mọi người đều viết như thế”.

Ý kiến bạn đọc