Nữ sĩ Anh Thơ: Tình thơ một thời

10:46 07/07/2019

Trong số những gương mặt nữ làm thơ từ trước Cách mạng Tháng Tám, Anh Thơ là người có sức viết bền bỉ và dồi dào hơn cả. 

Ý kiến bạn đọc