Những ngày cuối cùng của trùm phát xít Hitler

15:23 09/05/2011

Sinh nhật lần thứ 56 của Hitler (sinh năm 1889). Nhân dịp này trong văn phòng Quốc trưởng đã họp lại đủ mặt các  nhân vật chóp bu của chế độ phát xít: Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels, Thống chế SS Heinrich Himmler, Chánh văn phòng đảng Quốc xã Martin Bormann, Bộ trưởng Bộ Vũ khí và Công nghiệp quốc phòng Albert Speer, Ngoại trưởng Joachim von Ribbentrop cùng một số cán bộ cao cấp của đảng Quốc xã và một số viên tướng.

Ý kiến bạn đọc