Những bài học của Thủ lĩnh KGB Yu. Andropov

09:19 11/07/2006

Yuri Andropov (1914-1985) bước chân vào Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) tháng 5/1967, trong một thời điểm khá nhạy cảm đối với đời sống siêu cường XHCN này. Một mặt, CIA và các thế lực thù địch đã gia tăng đến đỉnh điểm các nỗ lực phá hoại chế độ Xôviết từ mọi phía. Mặt khác, bản thân KGB sau nhiều biến động vì các lý do chính trị cũng bị thiệt hại khá nặng nề trên phương diện chuyên môn nghiệp vụ.

Ý kiến bạn đọc