Nhớ thầy Trần Quốc Vượng

17:00 27/03/2019

Chúng tôi là những sinh viên khóa đầu tiên của chuyên ngành Lịch sử văn hóa Việt Nam (sau này là Văn hóa học), Khoa Lịch sử (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Ý kiến bạn đọc