Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á: Trót say một giấc mộng dài

23:16 07/11/2015

Giả mà uống được, Nguyễn Á sẽ đưa hai tay nâng chén rượu sóng sánh mà cạn chén hồ trường. Giả mà hút được, Nguyễn Á sẽ cuộn một điếu thơm lựng, to càng, khói váng cả một góc trời. Song, Nguyễn Á không cần những thứ hình thức đó để “giới thiệu”, để “đánh dấu”, điểm tô chất nghệ sĩ trong mình. Nguyễn Á cứ là Nguyễn Á thôi. Mải mê từ cơn này sang cơn khác, say một giấc mộng, đắm một cơn mê. Rất dài và rất rộng…

Ý kiến bạn đọc