Nhất Lâm: Chuyện còn kể mãi

15:22 14/09/2016

Nhà văn Nhất Lâm (tên thật là Đoàn Việt Lâm) hơn tôi một giáp, nhưng anh với tôi là hai người bạn vong niên tri kỷ. Anh đã rời cõi tạm lúc 5 giờ sáng ngày 30-8-2016.

Ý kiến bạn đọc