Nhà viết kịch Học Phi: Ngọn lửa sống chưa bao giờ nguôi cạn

11:03 23/05/2014

Dạo ấy, thời gian dễ cũng cách nay tròm trèm chục năm có lẻ, khệ nệ vác một túi sách to đùng theo sự ủy quyền tới biếu nhà viết kịch Học Phi. Ông lúc này đâu như còn một mình ở trong căn hộ trầm buồn tại khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội), tuổi cũng đã trong ngoài 90 nhưng vẫn nước da đỏ đắn, mắt sáng tinh nhanh và giọng nói thì hoàn toàn tròn vành rõ chữ. Dí dủm chuyện trò đủ điều, nhắc đến người này hỏi thăm người nọ, rồi chợt bâng quơ mà rất sôi nổi, ông hào hứng bảo: “Cô xem có bà trung trung tuổi độc thân nào làm mối cho tôi đi”.

Ý kiến bạn đọc