Nhà viết chèo cổ Trần Đình Ngôn: Người cuối cùng trên sân ga

09:59 11/05/2019

Chẳng biết từ đận nào người ta gọi ông là “vua chèo”, đồ rằng sau khi nhà viết chèo nổi tiếng Tào Mạt tạ thế thì người đời mới chú ý đến ông - cây viết chèo Trần Đình Ngôn. 

Ý kiến bạn đọc