Nhà văn hoá Hữu Ngọc: “Cầu thủ" ngoại hạng

09:44 27/01/2006

Nhà văn hóa Hữu Ngọc còn được gọi là dịch giả, nhà giáo dục, người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ XX (do học trò cũ của ông ở Mỹ gọi), người xuất nhập khẩu văn hóa (do ông là soạn giả những cuốn sách giới thiệu các nền văn hóa Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Nhật... bằng tiếng Việt, và các cuốn về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh, tiếng Pháp), nhà... "đá bóng quốc tế". Danh hiệu này khó hiểu nhất, ông lại có vẻ thích thú được gọi như vậy? 

Ý kiến bạn đọc