Nhà văn Pháp Alexandre Dumas cha: Bất tận ái ân

12:00 22/07/2014

Alexandre Dumas cha (1802-1870) được đánh giá như một nhà văn có sức sáng tác mạnh mẽ vào loại hàng đầu thế giới. Ông đã để lại cho hậu thế tới 250 tác phẩm, trong đó có trên dưới 100 tiểu thuyết mà được biết tới nhiều hơn cả là “Ba chàng lính ngự lâm” và “Bá tước Monte Cristo”... Tuy nhiên, Dumas cha đã sung mãn không chỉ trong văn học mà ngay cả trên tình trường với rất nhiều những mối quan hệ ái ân.

Ý kiến bạn đọc