Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Đời có lúc mất hết, vẫn còn văn chương

16:10 20/01/2015

Giọng nói sang sảng, nghe vạm vỡ hơn rất nhiều vóc người gầy gầy nhỏ nhỏ, nhà văn Nguyễn Văn Thọ mà đã sa đà vào chuyện văn chương nghệ thuật, đố mà dứt ông ra được. Ông bàn chuyện gì cũng rốt ráo, như thể phải truy đến cùng gốc rễ mọi căn nguyên vấn đề, quyết không bao giờ để lửng câu chuyện. Ngoài đời hay trong tác phẩm, ông luôn giữ một thái độ như vậy, thái độ thẳng thắn và quyết liệt với chính mình, với các nhân vật của mình.

Ý kiến bạn đọc