Nhà văn Nguyễn Thế Tường - Người kể chuyện bên dòng sông quê hương

09:33 02/04/2021

Nhà văn này, đã từng ra Bắc vào Nam, mồ hôi và máu đổ trên đất Mẹ thân yêu, nay trở về, ngồi kể chuyện bên dòng sông quê hương.

Ý kiến bạn đọc