Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Chi tiết nhỏ cho cuộc đời lớn

09:24 19/11/2017

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đi qua làng văn bằng một cái dáng thấp đậm, vừa gần gũi chan hòa, vừa nghiêng ngả phóng túng. 

Ý kiến bạn đọc