Nhà văn Nguyên Hồng với Hải Phòng...

13:10 14/12/2013

Tôi lại có dịp thăm Hải Phòng, mảnh đất mà tôi từng gửi lại đó 10 năm tuổi trẻ. Tôi được tham dự Hội thảo kỷ niệm 95 năm sinh nhà văn Nguyên Hồng, vị Chủ tịch đầu tiên Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Hải Phòng, ông giữ chức vụ này 18 năm, cho đến lúc mất (1964-1982).

Ý kiến bạn đọc