Nhà văn Nga Valentin Rasputin: Văn học không phải là công việc sau cùng

08:35 30/10/2009

Valentin Rasputin (sinh năm 1937 ở tỉnh Yrkutsk) là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của nền văn học Liên Xô cũ và nước Nga hiện nay. Ông từng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa (1987), hai lần được nhận Huân chương Lênin (1984 và 1987), hai lần nhận giải thưởng Quốc gia Liên Xô (1977 và 1987), giải thưởng Aleksandr Solzhenitsyn (2000)…

Ý kiến bạn đọc