Nhà văn Lý Văn Sâm: Người kể chuyện một mình

15:20 24/07/2013

Trong số những nhà văn từ rừng về thành phố, có lẽ ông là người cao tuổi nhất. Ông sinh ngày 17/2/1921 tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ông còn là người giữ chức vụ cao nhất trong số các nhà văn kháng chiến: Tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật, Bộ Văn hoá trong Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam. Và điều quan trọng nhất: Ông chính là người còn sót lại trong nhóm nhà văn khởi đi từ những câu chuyện đường rừng.

Ý kiến bạn đọc