Nhà văn Hữu Mai: Người độc hành lặng lẽ

10:25 02/01/2017

Thời gian vốn công bằng, dù Hữu Mai có đòi hỏi hay vẫn một chọn lựa khiêm nhường lặng lẽ, thì lịch sử văn học Việt Nam hiện đại vẫn phải có một vị trí đường hoàng trang trọng cho ông...

Ý kiến bạn đọc