Nhà thơ Tô Hà: Khi thơ ứng nghiệm với đời

10:00 08/03/2008

Thoạt nghe, tên ông dễ làm người ta lầm với tên của một nhà văn lớn, nhất là khi ông lại làm cùng cơ quan và là cấp dưới của ông nhà văn lớn ấy. Rất may, vị thủ trưởng của ông chỉ chuyên viết văn xuôi, còn ông thì cả đời cũng chỉ biết đến thơ và chỉ… thơ mà thôi. Ông là nhà thơ Tô Hà.

Ý kiến bạn đọc