Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh: "Phất phơ như ngọn cỏ may giữa trời"

15:45 02/05/2019

Trong giới nghệ thuật, nói đến Nguyễn Bảo Sinh chẳng ai là không biết ông. 

Ý kiến bạn đọc