Nhà thơ Ngô Văn Phú: Nhớ người trong mộng

16:03 22/01/2015

Cứ mỗi lần đến thăm ông, tôi luôn cảm giác rằng có thể đến một lúc nào đó, không gian sống của ông sẽ đặc quánh bởi bụi sách và bụi thời gian cùng nỗi cô quạnh, đơn lẻ của tâm hồn nhà thơ vốn dĩ đeo mang nhiều nỗi đa sầu đa cảm.

Ý kiến bạn đọc