Nhà thơ Lê Minh Quốc: Cuối đời còn mẹ

09:32 09/09/2015

Nếu đưa vào danh mục những nam nhà thơ đam mê và sống chết với cây bút của mình, yêu thơ đến độ có thể ngồi hàng giờ để bàn bạc các vấn đề của thơ ca, viết, viết và viết như thể không cầm bút là… chết, thì đó là nhà thơ Lê Minh Quốc.

Ý kiến bạn đọc