Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh

10:23 08/07/2010

Đã quá tam ba bận, tôi gặp nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm ở phòng làm việc của nhà thơ Hồng Thanh Quang. Bao giờ cũng thế, khi gõ cửa vào phòng nhà thơ Hồng Thanh Quang, Hoàng Nhuận Cầm thường lặng im giây lát, đứng tần ngần như thể đã lâu lắm rồi, anh mới lại gặp cố nhân.

Ý kiến bạn đọc