110 năm ngày sinh của vị Thủ tướng lâu năm nhất ở Liên Xô, Aleksey Kosygin (21/2/1904 - 18/12/1980):

Nhà quản lý xuất sắc thời bao cấp

11:25 05/03/2014

Aleksey Kosygin đã trưởng thành chính trong khói lửa của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Năm 1919, khi đội quân của viên tướng Sa Hoàng lừng lẫy Yudenich tấn công vào “kinh đô phương Bắc” Leningrad (nay là Saint Peterburg), chàng trai 15 tuổi Aleksey đã cùng cha mình, người thợ tiện Nikolai Kosygin ở nhà máy Lessner, tình nguyện gia nhập Hồng quân. Hai cha con đã cùng ở một đơn vị, súng trong tay bảo vệ thành phố Đỏ Leningrad... Những truyền thống cách mạng từ đó đã trở thành vĩnh viễn thiêng liêng đối với ông.

Ý kiến bạn đọc