Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa: Đừng để "quân hồi vô phèng"

14:22 28/02/2014

“Không biết có nặng lời, võ đoán hay không nhưng tôi thấy một số lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam đang ở trong tình trạng “quân hồi vô phèng”, mạnh ai nấy làm, thích gì làm nấy?” - nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hòa trong cuộc gặp gỡ đầu xuân với phóng viên chuyên đề ANTG GT đã nhận xét như vậy khi đề cập tới thực trạng đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay.

Ý kiến bạn đọc