Nhà báo Hữu Thọ: Không phóng đại

16:30 01/12/2010

Nếu theo đúng tinh thần của một câu danh ngôn nước ngoài "Người nào chê ta đúng, là thầy ta. Người nào khen ta đúng, là bạn ta" thì có lẽ nhà báo lão thành Hữu Thọ, dù hơn tôi đến gần một phần tư thế kỷ, cũng vẫn là một người bạn, vong niên, của tôi. Từ khi được hân hạnh biết ông đến nay, tôi chủ yếu chỉ được nghe những lời động viên khích lệ rất chí tình và cũng rất hào phóng!

Ý kiến bạn đọc