Nhà báo Chánh Trinh: Phong lưu không cần danh thiếp

16:21 21/04/2016

Trong nội các Việt Nam Cộng hòa những ngày cuối cùng tháng 4-1975, có một nhà báo đảm nhiệm cương vị Tổng trưởng Thông tin là Lý Quí Chung, sau này nổi tiếng với bút danh Chánh Trinh.

Ý kiến bạn đọc