Nguyễn Thị Lộ: Từ “yêu nữ”đến danh nhân (phần cuối)

14:50 12/04/2020

Sang thế kỷ XX, khi hệ tư tưởng và quan điểm sử thay đổi, những nhận thức về Nguyễn Thị Lộ lại được tiến triển theo những chiều hướng khác nhau. Hướng thứ nhất được triển khai theo kiểu tiểu thuyết diễm tình thị dân. Và hướng thứ hai theo chiều hướng giải oan cho cả Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ...

Ý kiến bạn đọc