Nguyễn Thành Ý - nhà ngoại giao đầu tiên trong lịch sử

10:45 22/05/2014

Nguyễn Thành Ý tự là Thiện Quang, hiệu là Túy Xuyên, sinh năm 1819, tại làng Túy La, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) trong một gia đình không phải là giàu truyền thống khoa bảng.

Ý kiến bạn đọc