Nguyễn Phúc Lộc Thành: Người viết văn mê bút

10:01 24/12/2020

Lâu nay từng có một quan niệm những người viết văn phải chuyên nghiệp với nghề thì mới viết hay được! Không hẳn như thế bởi ở nước Việt, nhà văn rất khó sống bằng nghề và với nhiều người, văn chương chỉ là cuộc dạo chơi nhưng họ vẫn viết hay và ấn tượng. Nguyễn Phúc Lộc Thành là một người như thế.

Ý kiến bạn đọc