Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Tuân trong buổi đầu của văn chương cách mạng

12:08 24/12/2020

Mọi cuộc cách mạng xã hội thành công bao giờ cũng là một là sự kiện lớn, một đảo lộn quyền lực, một tình thế bất thường có sức mạnh làm toác ra vực thẳm trước mặt nhóm người này và kéo gần thiên đường lại với nhóm người kia.

Ý kiến bạn đọc