Người xua bóng tối

14:00 12/03/2007

Theo lời kể của Xuân Diệu, nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam khi sang Moskva đã tới đặt hoa trên mộ Hikmet. Trên đó chỉ có một phiến đá giản dị tạc hình nhà thơ đang bước đi - hành trình vô tận không bao giờ kết thúc.

Ý kiến bạn đọc