Người ngồi lên bom nổ chậm năm ấy

10:30 21/03/2008

Người con gái đất Phù Hóa, Tuyên Hóa phía tả ngạn sông Gianh đã ngồi lên quả bom nổ chậm của Mỹ, để đồng đội an tâm tiếp tục san lấp mặt đường cho xe qua, trong thiên truyện đã trở thành thần tượng anh hùng in đậm trong tâm khảm tôi và có lẽ cả trong rất nhiều bạn đọc trên miền Bắc lúc bấy giờ.

Ý kiến bạn đọc