Người mang dòng máu Kinh Bắc

10:05 23/09/2014

Ông ra đi đã hơn mười năm. Vậy mà những người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực văn hóa, nhất là những người vùng quê Kinh Bắc, hễ nói về ông, thì ai cũng một tâm tình quý mến và kính trọng. Ai cũng cùng nhận định, ông là một người có năng lực và hết lòng vì sự nghiệp văn hóa vùng Kinh Bắc. Ông là Lê Hồng Dương. Sinh thời, mười tám năm liền ông làm Giám đốc Sở Văn hóa Hà Bắc.

Ý kiến bạn đọc