Nhà văn người Mông Mã A Lềnh:

“Người đa tình là người giàu có nhất thế gian”

15:28 02/09/2013

Mã A Lềnh đã xuất bản khoảng 35 đầu sách viết về mọi vấn đề của đời sống, trong đó đặc biệt là về miền núi, thế nhưng ông vẫn thật nhẹ nhàng, khiêm tốn: “Tôi có vài bài viết, tập hợp trong vài cuốn sách, ai thích thì đọc, ai không thích thì thôi”.

Ý kiến bạn đọc