Ngọc quý toả sáng giữa đời

11:30 03/03/2007

“Đá quý là tinh hoa của trời đất. Các lãnh tụ là tinh hoa của các dân tộc. Khởi nguồn từ ý tưởng đó, Thần Châu Ngọc Việt đã cẩn nạm các loại ngọc quý thành những bức chân dung với niềm tin các vị nguyên thủ sẽ là những viên ngọc quý của nhân loại, luôn đem ánh sáng hoà bình, hạnh phúc trường tồn đến cho dân tộc mình và thế giới”.

Ý kiến bạn đọc