Ngọc Lê Ninh: Vỡ cùng hy vọng

06:45 22/03/2016

Ngọc Lê Ninh chọn những hình thức tương đối truyền thống và gần gũi để thể hiện tác phẩm nên những bài thơ của anh dễ cảm, dễ thấm vào lòng người, một phần nữa bởi nhạc tính trong thơ anh rất được chú trọng.

Ý kiến bạn đọc