Ngọc Jiu Art: Người gọi những giấc mơ... bay

13:34 25/10/2018

Đặng Thảo Ngọc mở Jiu Art, cái chính là để tự do thỏa mãn những giấc mơ của cô trong hội họa.

Ý kiến bạn đọc