Ngô Quang Châu – diễn giả của Việt minh

18:10 28/08/2019

Ngày 17-8-1945, trong cuộc mít tinh trước cửa Nhà hát Lớn, hàng nghìn đôi mắt của đồng bào Thủ đô Hà Nội dán vào diễn giả của Việt Minh. 

Ý kiến bạn đọc