Ngô Đình Diệm trong mắt những người cùng thời: Quan lại cực đoan

11:00 25/07/2008

Ông Quách Tòng Đức dù rất muốn tô vẽ hay ho cho chủ cũ cũng phải công nhận rằng, Tổng thống Diệm là "một hỏa diệm sơn", khi cần thiết cũng dễ dàng nổi cơn thịnh nộ, quát tháo, đập bàn… Nhiều người từng tiếp xúc với Tổng thống Diệm ở Sài Gòn đều có cảm nhận rằng, mặc dù mang danh là đứng đầu một chính thể "cộng hòa" nhưng thực chất Ngô Đình Diệm vẫn cư xử như một viên quan cỡ bự của chế độ phong kiến.

Ý kiến bạn đọc