Nghệ sĩ tóc Andre: Một "kẻ lạ lùng" trong thế gian

10:05 11/05/2019

Andre- một trong những “kẻ lạ lùng” tôi gặp. Một người có phẩm chất thực sự nghệ sĩ. Một người có tính cách thoạt thấy rất khùng, nhưng thực ra vô cùng ấm áp, tình cảm.

Ý kiến bạn đọc