Nghệ sĩ Thương Tín: Luận chuyện đàn ông

16:42 04/04/2014

Ai chơi với Thương Tín sẽ hiểu được rằng, Thương Tín là mẫu nghệ sĩ kiêu bạt hiếm hoi còn sót lại. Với Tín, đời sống là chuỗi ngày rong chơi bất tận. Tín như Kiều Phong, như Lệnh Hồ Xung, như Tây Môn Xuy Tuyết… Tín sống khoái hoạt, vô cùng khoái hoạt.

Ý kiến bạn đọc